logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Lista recenzentów

2019 r.:
dr Martin Archalous, Charles University
prof. Josef Bejček, Masaryk University
dr hab. Maciej Bernatt, Uniwersytet Warszawski
dr Aleš Borkovec, Charles University
dr Dunja Duić, University of Osijek
dr Damian Czudek, Masaryk University
dr Kamil Dobosz, Uniwersytet Jagielloński
dr Maria Karcz-Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki
doc. Kristina Koldinská, Charles University
dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMSC, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
dr Michal Kozieł, VŠB – Technical University of Ostrava
dr hab. Grzegorz Kuca, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN, Polska Akademia Nauk
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Rajmund Molski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Uniwersytet Śląski
dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr Michal Petr, Palacký University, Olomouc
dr Petra Joanna Pipková, Charles University
prof. Laurent Pech, Middlesex University London
prof. Bogusia Puchalska, Uniwersytet Central Lancashire w Preston
dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
doc. Václav Stehlik, Palacký University, Olomouc
dr Dušan Popović, University of Belgrade
dr Magdaléna Svobodová, Charles University
dr Tamás Szabados, Eötvös Loránd University
doc. Martin Štefk o, Charles University
dr Tihamér Tóth, Pázmány Péter Catholic University
dr Aneta Vondráčková, Charles University
dr Marcin Wujczyk, Uniwersytet Jagielloński
dr Rasa Zaščiurinskaitė, Vilnius University

2018 r.:
prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego
dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG, Uniwersytet Gdański
prof. Jānis Načisčionis, Turiba University
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. Rick Sarre, University of South Australia
prof. Jurg Gerber, Sam Houston State University
prof. Emilio C. Viano, American University, Washington D.C.
dr Anna Czaplińska, Uniwersytet Łódzki
dr Ilona Fajfer-Kruczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Tomasz Kałużny, Sąd Rejonowy w Białymstoku
prof. doc. Filip Křepelka, Masaryk University
dr Gracienne Lauwers, Vrije Universiteit Brussel
dr Bogumila Puchalska, University of Central Lancashire
dr Mariëtte Reyneke, University of the Free State
dr Katarzyna Roszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Charles Szymanski, Vytautas Magnus University
dr Robert Tabaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Katerina Vyzvaldova, European Union Fundamental Rights Agency
dr Semen Yankevich, National Research University Higher School of Economics

2017 r.:

prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Lach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Kinga Michałowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Agnieszka Kowalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Hanna Witczak, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. Leah Wortham, Columbus School of Law
prof. Margaret Ross, University of Aberdeen

2016 r.:
Prof. zw. dr hab. Rett Ludwikowski – The Catholic University of America
Dr hab.  Andrzej Stelmach – prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Toma Birmontienė – sędzia Sądu Konstytucyjnego Litwy
dr hab. Sławomir Potyra – prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Katarzyna Dudka – prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Arkadiusz Lach – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2015 r.:
Dr hab. Zbigniew Bukowski – prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Magdalena Pyter – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Prof. dr hab. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Jacek Sobczak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2014 r.:
Dr hab. Bernadetta Fuchs – Uniwersytet Śląski
Dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Katarzyna Dudka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie
Prof. dr hab. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Prof. Petr Mrkývka – Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka – Uniwersytet Warszawski
2013 r.:
dr hab. Janusz Niczyporuk prof. UMCS  – UniwersytetMarii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
dr hab. Aleksander Stępkowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Rafał Wojciechowski prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
2012 r.:
Prof. nadzw. dr hab. Janusz Niczyporuk – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Karol Karski – Uniwersytet Warszawski
Prof. Wojnikow Wadim Walentynowicz – Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie
2011 r.:
Prof. dr hab. Ryszard Czarny – Uniwersytet Jagielloński
Prof. Olga Paramuzowa – Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki – Uniwersytet Łódzki
Prof. S. George Vincentnathan – Uniwersytet Texas Pan Americam
2010 r.:
Dr hab. Stanisław Wrzosek, Prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jan Głuchowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski