logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

O czasopiśmie

„Białostockie Studia Prawnicze” (BSP) są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy z kraju i z zagranicy.
 
Wszystkie teksty publikowane w BSP są recenzowane. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje monografii naukowych, glosy, orzecznictwo oraz sprawozdania.
 
Artykuły są publikowane w języku polskim, a także istnieje możliwość publikacji artykułów w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.
 
Od Autorów nie są pobierane opłaty za publikacje.
Autorzy przekazują prawa autorskie Wydawnictwu Temida 2 na wszystkich polach eksploatacji.
 
BSP ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników,  w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów,  jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy Autora.
 
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.
 

Bazy indeksujące Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”

ERIH PLUS

ICI Journals Master List

Ocena ICV (Index Copernicus Value) dla Białostockich Studiów Prawniczych za 2018 r. – 92.18

ARIANTA

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

CEEOL – Central and Eastern European Online Library 

EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

ResearchGate

Social Science Research Network

Google Scholar

POL-index 

Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

PBN – Polska Bibliografia Naukowa 

Repozytorium UwB

Czasopism„Białostockie Studia Prawnicze” otrzymało dofinansowanie na stworzenie strony internetowej BSP w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.​

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
ISSN: 1689-7404
DOI: 10.15290/bsp

Nazwa wydawcy: Temida 2