logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Redakcja

Redaktor Naczelna Białostockich Studiów Prawniczych:

Prof. UwB, dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
e.kuzelewska@uwb.edu.pl

Sekretarze Naukowi Białostockich Studiów Prawniczych:


Pozostali członkowie Redakcji:

Redaktorzy językowi:

  • Urszula Andrejewicz, Polska
  • Claire Taylor Jay, Wielka Brytania


Redaktor statystyczny:

  • dr Ewa Glińska, Polska